Country

NAŠE VREDNOSTI

Mi cenimo dugoročnu saradnju sa našim principalima i kupcima i odnosimo se prema njima kao prema pravim partnerima. Sa većinom naših principala sarađujemo već decenijama, a prvi ugovor sklopljen sa principalom datira još od 1928. godine.   

Dugoročna saradnja sa našim principalima zasniva se na tehničkoj ekspertizi naših inženjera i predstavnika prodaje koji takođe poseduju i odlična znanja o specifičnostima lokalnog tržišta.

Štaviše, Safic-Alcan organizacija u profitnim centrima je još jedan važan deo ovog uspeha.

Sa druge strane, finansijska nezavisnost garantuje održivost za naše principale i kupce.

Kao rezultat toga, oni su više posvećeni jačanju saradnje sa nama što im pruža podršku u njihovoj strategiji rasta.

Naša pozicioniranost između učesnika u okviru tržišne niše i velikog distributera dopušta nam da optimizujemo prednosti oba sistema, a istovremeno umanjimo i njihove nedostatke.

To znači da smo u mogućnosti da odgovorima očekivanjima naših principala kojima je potreban distributer koji će da pokriva panevropsko tržište dok istovremeno zadržava fleksibilnost srednjeg preduzeća uz sposobnost da brzo reaguje na tržišne promene. 

“Mi stvaramo vrednost kroz različitost.”

 Forgot password or register ?