Country

Farmacija

Safic-Alcan distribuira sirovine za farmaceutsku industriju kroz svoja povezana društva u Francuskoj, Španiji i Kini. Sa više od 50 godina posvećenosti inovacijama, pronalaženju ekonomičnih rešenja i pružanju visokog nivoa usluga, u domenu farmacije, kompanija je stekla reputaciju povlašćenog distributera i razvila ekskluzivna partnerstva sa najvećim internacionalnim proizvođačima sirovina i lekova.

Kompletan asortiman farmaceutskih sirovina i usluga kompanije Safic-Alcan uključuje:

 • API (aktivne farmaceutske sastojke)
 • Aditive (uglavnom poreklom iz Kine i Indije)
 • Ekscipijente
 • Intermedijere
 • Hidrokoloide
 • Biljne ekstrakte
 • Evaluaciju proizvoda
 • Usklađenost sa propisima
 • Logistiku i skladištenje
 • Međunarodnu dostavu

COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

U Francuskoj, kompanija Safic-Alcan posluje kroz 3 različita kanala: Safic-Alcan France, BIM Sifram i Biochimex.

Safic-Alcan France obezbeđuje aktivne farmaceutske sastojke (API) i pomoćne supstance (ekscipijenti) proizvedene od strane  renomiranih svetskih proizvođača. Naša dodata vrednost je stručnost našeg posvećenog tima u nabavci i snabdevanju. Od poznavanja tržišta do sposobnosti da se pruže rešenja u svakoj fazi projekta, kao što su istraživanja vezana za API, razvoj, formulisanje, procena proizvoda, usaglašenost sa propisima, logistika, skladištenje (sertifikovano) ili farmaceutsko poslovanje. Usluga koju pružamo je skrojena po meri kupaca i to nam je omogućilo da razvijemo ekskluzivna partnerstva sa velikim francuskim proizvođačima.

Pokrivamo čitavu francusku teritoriju, uključujući Monako.

 

BimSiframGroup (BSG) je kinesko-francuski ogranak Safic-Alcan-a u Parizu, lociran u poslovnom centru Defans (La-Défense), sa ispostavama i u Kini, u Čengduu i Pekingu. BSG je kompanija specijalizovana za proizvodnju i distribuciju biljnih ekstrakata, aktivnih sastojaka, hemijskih intermedijera i biohemijskih proizvoda.

Sedište se nalazi u Defansu, u Parizu, sa ograncima u Čengduu i Pekingu. Multinacionalni tim sačinjavaju stručnjaci u oblasti hemije, farmacije, međunarodne trgovine i finansija.

Osnovana 1986. godine kompanija BSG se brzo razvila i postala važan igrač u trgovini sa Kinom, koja je veoma zastupljena u farmaceutskoj, veterinarskoj, hemijskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji.

 

Biochimex je naš najnoviji dodatak liniji farmaceutskih proizvoda u Francuskoj. Kompanija je specijalizovana u oblastima mikronizacije i sterilizacije betalaktama. Sa ovakvim portfoliom proizvoda Biochimex je prisutan na svetskom tržištu, kako u oblasti farmaceutskih sirovina koje se dalje koriste u proizvodnji preparata za ljudsku upotrebu, tako i u domenu sirovina za veterinarske preparacije. Kompanija je, takođe, distributer za API i ekscipijente za zemlje Magreba i Južnu Afriku.

 

Safic-Alcan Especialidades je Safic-Alcan-ov ogranak koji ima vodeću poziciju na španskom farmaceutskom tržištu. Kompanija nudi najkompletniji portfolio ekscipijenata za čvrste i tečne forme, kao i širok opseg ekskluzivnih intermedijera za sintezu i aktivnih principa. Dodatno, kompanija ima stabilno prisustvo u oblasti veterinarskih preparata, zahvaljujući dobro poznatoj ponudi adjuvanata za (biološku) proizvodnju vakcina, ekscipijenata za injekcione tečne i čvrste (farmakološke) forme, antibiotika i aktivnih principa iz Azije čiji je izvor kompanija HuaFaMei.

 

HuaFaMei

HuaFaMei je ogranak Safic-Alcan-a u Kini. Smatra se profesionalnim trgovcem, agentom i distributerom aktivnih farmaceutskih sastojaka, intermedijera, biljnih ekstrakata, hemijskih sirovina. HuaFaMei garantuje sledljivost svojih proizvoda od izvoza i uvoza do finalne distribucije, a garantuje i pouzdanost svojih procedura nabavke. Portfolio proizvoda uključuje glicin, L-alanin, L-asparaginska kiselina, L-cistein, L-leucin, L-fenilalanin, acetilcistein itd.

HuaFaMei zapošljava 45 multinacionalnih stručnjaka u oblasti hemije, farmacije, internacionalne trgovine i finansija. Oni pružaju visokokvalitetne i brze konsultantske usluge, kao i usluge analitičke laboratorije (DLP), farmaceutskim proizvođačima širom sveta.

Dodatno, QARAD (engl. Quality Assurance & Registration Affairs Department) sektor kompanije HuaFaMei, koji se bavi obezbeđenjem kvaliteta i poslovima registracije, poseduje najsavremeniji laboratorijski centar na Univerzitetu u Sečuanu i ima dugoročnu vezu sa evropskim farmaceutskim stručnjacima.

HuaFaMei poseduje ISO 9001:2000 sertifikat. QARAD (engl. Quality Assurance & Registration Affairs Department) sektor kompanije, koji se bavi obezbeđenjem kvaliteta i poslovima registracije, poseduje najsavremeniji laboratorijski centar na Univerzitetu u Sečuanu i ima dugoročnu vezu sa evropskim farmaceutskim stručnjacima.

 

Marmara Ecza je naša poslednja akvizicija u Turskoj, a ime kompanije je poznato u domenu farmaceutskih sirovina sa veoma velikim portfoliom ekscipijenata. Marmara Ecza i HuaFaMei sarađuju kako bi razvile poslovanje u domenu aktivnih farmaceutskih sastojaka, u regionu.

Strategija kompanije Safic-Alcan za farmaceutske sirovine je da održi svoje snažno prisustvo na tržištu u zemljama koje već pokriva, kao što su Francuska, Italija, Španija, Portugal, Ujedinjeno Kraljevstvo, zemlje Magreba (Alžir, Tunis, Maroko) i Turska, i da dopuni svoj portfolio kroz organsku ekspanziju ili akvizicijama, čime će ojačati i konsolidovati svoju globalnu poziciju.

 • pharma2.jpg
 • pharma3.jpg
 • pharma4.jpg
 • pharma5.jpg
 • pharma6.jpg
 • pharma7.jpg
 • pharma8.jpg
 • pharma9.jpg
 • pharma90.jpg
 • pharma92.jpg
 • pharma94-pet-care.jpg


Forgot password or register ?