Country

Poliuretani

Na osnovu dougogodišnjeg prisustva na tržištu Francuske (duže od 50 godina), Safic-Alcan je proširio prisustvo u Evropi i sada nudi široku paletu sirovina koje uključuju sledeće:

 • Polioli (polietarski i poliestarski)
 • Izocijanati (MDI, TDI i alifatični)
 • Ekstenderi i umreživači
 • Katalizatori (soli metala i amini)
 • Silikonski surfaktanti
 • Sredstva za odvajanje
 • Pigmentne disperzije
 • Sredstva za samogasivost

Naš stručni tim Vam može pomoći da razvijete kompletne recapture za razne namene uključujući dušeke i nameštaj, građevinsku izolaciju, unutrašnje delove za automobile, livene elastomere, premaze, adhezive, zaptivne mase i enkapsulante.    

 • polyurethane-.jpg
 • polyurethane-car.jpg
 • polyurethane-inside.jpg
 • polyurethane-interior-car.jpg
 • polyurethane-interior-decoration.jpg
 • polyurethane-roller.jpg
 • polyurethane-skate.jpg
 • polyurethane-surfboard.jpg


Forgot password or register ?